Jak narysować psa

Czeu015bu0107! Rozpoczynamy rysowanie psa!

Obecnie su0105 juu017c lekcje bez lektora, wszystkie lekcje z lektorem pojawiu0105 siu0119 do 30.11.2022!

W tym kursie zapoznamy Ciu0119 z tajnikami profesjonalnego rysunku. Poprowadzimy Ciu0119 poprzez proces rysunku psa, faza po fazie. Pamiu0119taj o przygotowaniu materiau0142u00f3w oraz wydrukowaniu referencji. Zaczynamy, miu0142ego rysowania!