Jak narysować psa – Faza 2 – Detal

Faza 2 - Rysowanie psa - Detal

W drugim kroku rysowania psa nauczymy Ciu0119 jak zaznaczau0107 detale

  • – jak rozpoczu0105u0107 rysowanie sieru015bci – ru00f3u017cnicowau0107 miu0119kkou015bu0107 linii, jak pociu0105gau0107 ou0142u00f3wkiem, jak ru00f3u017cnicowau0107 odcienie
  • – jak osiu0105gnu0105u0107 efekt jau015bniejszej sieru015bci na tle ciemniejszej – triki najlepszych rysowniku00f3w
  • – jak ru00f3u017cnicowau0107 u015bwiatu0142ocieu0144
  • – jak profesjonalnie ru00f3u017cnicowau0107 kontur
  • – dowiesz siu0119 jak narysowau0107 oko psa
  • – oraz jak narysowau0107 nos psa

Jak narysowau0107 psa - Faza 2

Cieniowanie powinno byu0107 rysowane fazami. Zaczynamy lekku0105 szarou015bciu0105, nawet miejsca, ktu00f3re pu00f3u017aniej bu0119du0105 cau0142kowicie czarne. Od razu omijam fragmenty, ktu00f3ry pu00f3u017aniej pozostanu0105 biau0142e albo bu0119du0105 jau015bniejsze. Najlepiej cieniowau0107 plamu0105, co praktyce oznacza, u017ce naku0142adamy lekko rysowane kreski kou0142o siebie.u00a0

Pu00f3u017aniej dodajemy kolejne warstwy lekkich kresek, au017c zacznu0105 siu0119 wydawau0107 jednu0105 plamu0105. Jeu017celi chodzi o ich kierunek to warto, u017ceby byu0142y w tym samym kierunku, co uku0142ada siu0119 sieru015bu0107. Lepiej nie przesadzau0107 z bliskim pou0142ou017ceniem kresek mogu0105 byu0107 pomiu0119dzy nimi znaczne przerwy, wtedy bu0119du0105 sprawiau0142y wrau017cenie futra.u00a0

Ciemniejsze miejsca pojawiu0105 siu0119 w zgiu0119ciach nu00f3g i od spodu u0142ap. Istotne jest, u017ceby kreski byu0142y rozmyte po obu stronach. Dziu0119ki temu bu0119dzie u0142atwiej mieszau0107 plamy. Polecam podku0142adau0107 sobie kartku0119 pod ru0119ku0119, pozwoli to w jakimu015b stopniu zmniejszyu0107 rozcieranie rysunku ru0119ku0105. Trzeba wycieniowau0107 brzuch zgodnie z umaszczeniem tego psa.u00a0

Przy rysowaniu tego miejsca – najlepiej, u017ceby tyu0142 pozostau0142 jau015bniejszy, bo jest to czu0119u015bu0107 w ktu00f3rej sieru015bu0107 jest du0142uu017csza i to powoduje, u017ce ta sieru015bu0107 bliu017cej zasu0142ania tylko jej gu00f3ru0119. Ta dalsza czu0119u015bu0107 jest ou015bwietlona. A niu017cej to wu0142au015bnie ona zasu0142ania sieru015bu0107 na u0142apach, jest poniu017cej, dlatego tam jest ciemniej. Tutaj mou017cemy poprzez kontrast sieru015bci z jasnym brylokiem, wybiu0107 go tak optycznie do przodu.u00a0

Jeu017celi chcemy przyciemniu0107 jakiu015b fragment, wau017cne jest, u017ceby nie dociskau0107 za bardzo ou0142u00f3wka. Z tym samym naciskiem lub delikatnie wzmocnionym nanieu015bu0107 kolejnu0105 warstwu0119 kresek. Teu017c rysowanych blisko siebie jak wczeu015bniej, ale pod innym ku0105tem, u017ceby tworzyu0142y plamu0119.

u0141apy, co prawda bu0119du0105 jasnym, na nich ru00f3wnieu017c powinna pojawiu0107 siu0119 sieru015bu0107, nie powinny pozostau0107 cau0142kowicie biau0142e. Ich cieniowanie powinno pozostau0107 znacznie jau015bniejsze. Kreski powinny byu0107 w miaru0119 kru00f3tkie, bo tam po prostu sieru015bu0107 jest kru00f3tsza. Mogu0105 teu017c naku0142adau0107 siu0119 na siebie w bardziej nieregularny sposu00f3b niu017c poprzednie. Tak jak wu0142osy – im su0105 kru00f3tsze tym bardziej nie uku0142adaju0105 siu0119 w jaku0105u015b konkretnu0105 stronu0119. Przyciemniam od spodu, takimi kreskami, jakby to byu0142y wu0142osy.u00a0