Current Status
Not Enrolled
Price
147 PLN
Get Started
lub

Cześć, dzisiaj zajmiemy się rysowaniem Mauzoleum Mieczysława Kisielnickiego na warszawskich Starych Powązkach. Cmentarz, pełen ciekawych kaplic, nagrobków i posągów, stanowi źródło wielu interesujących tematów rysunkowych. Wiele z tych obiektów małej architektury jest przykładem stylów historyzujących, np. neoromanizmu czy neogotyku, tak jak grobowiec, którym się dzisiaj zajmiemy. Znajdą się też przykłady eklektyzmu, czyli łączenia elementów z kilku różnych stylów architektonicznych.